Jeg har div. gamle Fri Flyt utgaver fra 1998-2005 samt ymse utgaver av magasinet Klatring fra 1997-2005. Disse kan hentes i Stavanger eller sendes mot dekning av porto. Kontakt Sindre på sindre.bo@lyse.net.