Er dette med utgangspunkt i La Nina som gir et scenario for hvordan vinteren kommer til å være eller har man tatt utgangspunkt i El Nino som er det faktiske forhold for kommende vinter.