Hei alle snøglade mennesker på forumet! :) 

Vi er en gruppe på fire personer fra Nord Universitet i faget Digital Innovasjon. Vi har laget en spørreundersøkelse for å kartlegge folks turvaner, skredutstyr og kostnad, sikkerhet i skredutsatt terreng og om det er interesse for ny teknologi og til hvilken pris. 

Vi ønsker å nå ut til alle som går på tur og som har eller ikke har noe erfaring med skredutstyr. 

Vi hadde satt veldig stor pris på om flest mulig ville vært med å svart på vår spørreundersøkelse, den tar under 5 minutter å gjennomføre

Spørreundersøkelsen finner dere her:

https://nettskjema.no/a/skredutstyrpaatur 

Mvh

Wold og resten av gruppemedlemmene!