Etter suksessen med kartutskrift.no prøver jeg meg nå på turkart til Garmin. På kartmannen.no kan en nå laste ned gratis turkart for Garmin, enkelt kommuner kan prøves gratis og en kan kjøpe turkart for hele Norge til kr 349. Dette er generert fra Statens Kartverk N50 datasett, likt som turkart på kartutskrift.no og Garmins "TOPO Opplev Norge v4 PRO".Garmin TOPO Opplev Norge v4 PRO og kartmannen kartet er basert på samme datagrunnlag og derfor ganske like, men hovedforskjellen er:

  • Jeg oppdaterer kartet hver måned, mens jeg er usikker på hvor ofte Garmin oppdatterer kartet (fri oppdatering i 12 mnd er inkludert)
  • Prisen på Garmin kart er kr 1299, mens kartmannen kartet koster nå kr 349.

Forskjellen mellom frikart og kartmannen er:

  • Flere navn er inkludert i kartmannen kartet.
  • Det er flere hytter og byggninger i kartmannen kartet, spesielt "på bygda"
  • Andre stier er med på kartmannen enn frikart. Frikart er veldig bra og ofte bedre enn kartmannen i sentrale strøk siden det er basert på open street map. Mens det er motsatt utenfor allfarvei.

 

Jeg kommer til å jobbe videre med kartet til høsten, så kom gjerne med tilbakemeldinger og forbedringsforslag!