noen som er i bad gastein eller i nærheten for tiden? Hvordan er forholdene?