Vi har laget friflyt.no/profil (og friflyt.no/profil/(v)/video )

friflyt.no/profil benytter seg av javascript for henting og fremstilling av informasjon. friflyt.no/profil er et pilot-prosjekt for resten av friflyt.no. Funksjonaliteten som brukes her vil vi etterhvert integrere flere steder.

Vi må vite at dette fungerer som tiltenkt og ønsker derfor at du deler dine kommentarer, forslag eller opplevde feil med oss før vi legger det ut på menyen.

NB: Hvis du opplever feil er nettleser (f.eks Firefox) og OS (f.eks Windows Vista) opplysninger som er fine til feilsøking.