Jeg har en billett til salgs! smile labostina@mac.com