Forrige tråd
Neste tråd
Print tråd
Ski(?)konkurranse???
#50562 20/11/2006 4:52 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 216
Entusiast
OP Offline
Entusiast
Registrert: May 2011
Innlegg: 216

Det er vel flere enn meg som blir oppgitte etter å ha lest mer enn fem foruminnlegg her på friflyt. Først vil jeg si at er mange unødvendige spørsmål, dessuten er det flere skrivefeil i et helt normalt foruminnlegg enn hva det er rånere i Trønderlag-distriktet! Når to så seriøse telefonleverandører som Nokia og LG presterer å skrive skikonkurranse i to ord, da er det lov til å stille seg et spørsmål

La oss bruke dette innlegget til å dele erfaring og tips, slik at vi får en mer seriøs side. Jeg vil åpne ballet med en regel: "To subjekt etter hverandre skal omgjøres til ett ord, det samme gjelder med adjektiv"Eksempel:-Det heter ikke vann ski ferdigheter (vannskiferdigheter).- Det heter ikke kjempe bra.

Dette er ikke kritikk, men personlig, så gidder jeg ikke å lese de innleggene der man må bruke hver eneste hjernecelle for å skjønne hva det står. Kom med spørsmål og regler, da;)


masse feil!
Der skifahrer #50563 20/11/2006 5:11 PM
Registrert: Dec 2013
Innlegg: 163
Tørr bak øra
Offline
Tørr bak øra
Registrert: Dec 2013
Innlegg: 163

jeg burde ikke klage jeg skriver så mye feil som bare går ann. jeg irriterer meg ikke så mye over andres feil heller. det betyr ikke så mye.


Re: Ski(?)konkurranse???
Der skifahrer #50564 20/11/2006 6:18 PM
Registrert: Sep 2016
Innlegg: 539
Avhengig
Offline
Avhengig
Registrert: Sep 2016
Innlegg: 539

Der skifahrer: Skulle/burde ikkje denne liggje under «Om friflyt.no»?

Petteredderkopp: Jo, det betyr mykje. Skrivefeil er med på å gje eit meir negativt inntrykk av den som skriv, og kan gjere det vanskelegare å lese tekstar. Når so eit forum som dette baserer seg på skriftleg kommunikasjon, so seier det seg sjølv at det er ein fordel å skrive so korrekt som mogeleg.

Eit par ord om teiknsetjing:-Aldri bruk meir enn eitt -- 1 -- ropeteikn (utropstegn) eller spørjeteikn på ein gong. -Kutt ned bruken av ropeteikn generelt sett. Dei skal brukast kun når ein vil leggje skikkeleg trykk på ein setning, som i eit utrop (derav namnet) e.l. Det vert difor heilt feil når ein bruker det i annakvar setning. -Ikkje set spørjeteikn etter alle emnetitlar, uansett innhald. Ein ser av og til at folk skriv noko i emnetittelen som ikkje er eit spørsmål, men so legg dei på eit spørjeteikn likevel, fordi dei har eit spørsmål i sjølve innlegget. (Seier ikkje at ein ikkje kan ha spørjeteikn i emnetitlar, men at ein kun skal ha det når ein faktisk skriv eit spørsmål der.)-Del opp innlegg i fleire setningar og leddsetningar. Punktum og komma er til for å brukast. Sjølvsagt i moderate mengder, ein skal ikkje ha det kvart tredje ord (satt veldig på spissen), men det er viktig for å gjere innlegg lettare å lese.

(Ikkje sikker på om alt dette gjeld spesielt her på FF, men eg nemner det likevel.)

Over til noko anna, nemleg store bokstavar:Ver venleg å ikkje skriv heile emnetitlar eller (i verste fall) heile innlegg med kun store bokstavar. Det vert oppfatta som roping, er ubehageleg å lese, og fullstendig unødvendig. Det er faktisk betre å lese innlegg som ikkje har ein einaste stor bokstav enn innlegg med berre store bokstavar, men det er sjølvsagt heller ikkje ideelt.

Og til sist ei oppfordring til ein del, spesielt i Jibbing-forumet:Skriv norsk. Det er ikkje kult å slenge inn masse amerikanske uttrykk, sjølv om dei er oversatt til norsk, slik som «fred ut» (akkurat det irriterer meg personleg ganske mykje, men eg er kanskje litt spesiell...).


Til _TT_:
Der skifahrer #50565 20/11/2006 7:08 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 216
Entusiast
OP Offline
Entusiast
Registrert: May 2011
Innlegg: 216

Det er fint at du er oppmerksom og engasjert, TT. Det var faktisk meningen at dette innlegget skulle ligge under kategorien "om friflyt.no", men så blir det gjerne litt kluss når det går litt for fort i svingene!


Jeg er så enig!
Der skifahrer #50566 20/11/2006 7:14 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 52
Medlem
Offline
Medlem
Registrert: May 2011
Innlegg: 52

Der skifahrer, jeg er helt enig med deg. Det er utrolig mange skrivefeil på forumet....

1. Fri Flyt med stor F og mellomrom. 2. I "Først vil jeg si at..." mangler du akkusativ pronomen i 3. person, "det" 3. Ikke komma, men punktum etter "...unødvendige spørsmål"4. Det skal være komma mellom sideordnede leddsetninger: Derfor, komma etter "...normalt foruminnlegg". 5. Syntaktisk feil i den siste av de to leddsetningene.6. Komma ved forklarende tillegg: Komma før og etter "som Nokia og LG"7. Punktum etter "to ord", før ny helsetning. 8. Regelen din om sammenskriving er feil. For det første inneholder en setning bare ett subjekt. Men subjekt er ikke en ordklasse. Ordene du eksemplifiserer med er substantiv, ikke subjekt. (Selv om de i gitte sammenhenger kunne ha stått som subjekt i en setning) Det er over hodet ikke slik at alle substantiv som kommer etter hverandre skal sammenskrives. 9. Det er heller ikke riktig at to adjektiv må sammenskrives, selv om de står etter hverandre. 10. Punktum etter "personlig"11. Syntaktisk feil i setningen som følger.12. Ikke komma før "da"

Sorry. Jeg måtte bare. Du ba om spørsmål og regler... (Oooops. Tre punktum går vel ikke?)

Men poenget ditt kom frem, og det er kanskje det viktigste? Det vi deler i forumet på Fri Flyt er utstyrserfaringer, snøforhold, rutevalg og annen skiinspirasjon. (Fine sammensetninger, ikke sant?;-)...) På Fri Flyt er det semantiske innholdet som teller, slik at flest mulig får inspirasjon til sunn skiglede. Se det heller som et interessant språklig fenomen du kan ha glede av.


Re: Ski(?)konkurranse???
Der skifahrer #50567 20/11/2006 7:26 PM
Registrert: Sep 2016
Innlegg: 539
Avhengig
Offline
Avhengig
Registrert: Sep 2016
Innlegg: 539

Stegarud: Tre punktum er lov i følge Språkrådet, men om det markerer nøling (slik som i ditt tilfelle?) eller ein uavslutta periode, so skal ein ha mellomrom før dei. Om dei derimot erstattar bokstavar i slutten av eit ord skal ein ikkje ha mellomrom.


 
 
Re: Ski(?)konkurranse???
Der skifahrer #50568 20/11/2006 7:29 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 52
Medlem
Offline
Medlem
Registrert: May 2011
Innlegg: 52

Flott! Da er vi enig.


Herregud!
Der skifahrer #50569 20/11/2006 7:39 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 14
Fersking
Offline
Fersking
Registrert: May 2011
Innlegg: 14

Dere skremmer jo folk som kanskje ikke er så bra i rettskriving fra å skrive innlegg her. Er vel ikke noe å henge seg opp i?!


Re: Ski(?)konkurranse???
Der skifahrer #50570 20/11/2006 7:48 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 52
Medlem
Offline
Medlem
Registrert: May 2011
Innlegg: 52

Et godt poeng du har der bulma!


_TT_:
Der skifahrer #50571 20/11/2006 7:50 PM
Registrert: Jan 2012
Innlegg: 137
Che Offline
Tørr bak øra
Offline
Tørr bak øra
Registrert: Jan 2012
Innlegg: 137

Utropstegn skal brukes etter kommandoer og oppfordringer. Ikke "Skriv norsk." men Skriv norsk! wink


KUTT KØDD!
Der skifahrer #50572 20/11/2006 8:12 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 97
Medlem
Offline
Medlem
Registrert: May 2011
Innlegg: 97

Dette er en side for de som liker ski- og ekstremsport. De som blir oppgitt over noen skrivefeil her og der, kan la være å lese innleggene.

Les denne uten å tenke.

Ifgøle en udnerrøksles vedcmarbigde uinevrisett sipllerdet ignen rlloe i hvliken røfgekkeleboktsvanee er.Det estnee som er vkitig er atfstøre og stise boksatv er på rktiig setd.

tenker dere fikk noe å tenke på.


hohoho
Der skifahrer #50573 20/11/2006 8:15 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 14
Fersking
Offline
Fersking
Registrert: May 2011
Innlegg: 14

heia Fri Flyt Frank laugh


 
 
??
Der skifahrer #50574 20/11/2006 8:32 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 216
Entusiast
OP Offline
Entusiast
Registrert: May 2011
Innlegg: 216

Meningen med å opprette dette innlegget var ikke å skremme vekk all slags barn og ungdom som sitter inngrodd med ubesvarte spørsmål som de vil få besvart, men derimot å få et debattforum som er mer sakelig og seriøst. Hvis jeg skal kommentere innlegget til Stegarud, så vil jeg virkelig ikke håpe for din egen del at du brukte altfor mye tid på dette innlegget. Og det er faktisk lov å bruke komma foran da, så lenge ikke ordet blir brukt til å beskrive en periode eller en tid. Det er i hvert fall ikke slike diskusjoner som er vesentlig, og hvis meningen er at alle skal være like pirkete som Stegarud, så tror jeg at jeg melder meg inn i gruppa til Fri flyt frank Over og ut - mjøke-Knut!


Re: Ski(?)konkurranse???
Der skifahrer #50575 20/11/2006 8:42 PM
Registrert: Sep 2016
Innlegg: 539
Avhengig
Offline
Avhengig
Registrert: Sep 2016
Innlegg: 539

bulma00:Vel, kanskje. Eg kan seie dette: Om det er nokon som føler det slik, so burde dei ikkje verte skremde av trådar som dette. For min eigen del ynskjer eg ikkje anna enn at folk prøver å skrive rett, og gjerne held seg unna dialekt so mykje dei kan. At det er ein del som har vanskar med å skrive rett er eg klar over, og eg ventar ikkje at nokon skal leggje teksten inn i Word og køyre den gjennom retteprogrammet der.

Dessutan, trådstartar seier faktisk at tråden ikkje er meint som kritikk, men som ein tipstråd for rettskriving, so nokon kan lære av det. Det er godt mogeleg at nokon tek det personleg, men i so fall er det berre å heve seg over det. Verre er det eigentleg når nokon poster i ein tråd kun for å seie «Herregud, lær deg norsk!» eller liknande, om trådstartar skriv litt dårleg. Slikt er iallfall ikkje med å betre stemninga her, so slik kan ein godt slutte med. Det er derimot lov å spørre fint om trådstartar kan formulere seg litt klarare, om ein rett og slett ikkje forstår kva han/ho vil seie.

Che:Godt poeng. Er eigentleg klar over det, difor skreiv eg «e.l.» (som burde vore «o.l.») etterpå. Har lagt meg til ei vane der eg nesten aldri bruker ropeteikn.

Fri Flyt Frank:Har sett den der mange gonger tidlegare, både på engelsk og norsk. Det er dog ikkje alltid det er slik at den fyrste og siste bokstaven er på rett stad, og den undersøkjinga tek ikkje hensyn til teiknsetjing og nokre andre ting nemnt tidlegare. So nei, den gav ikkje meg mykje å tenkje på.


Fri Flyt Frank!
Der skifahrer #50576 20/11/2006 8:44 PM
Registrert: Jan 2012
Innlegg: 137
Che Offline
Tørr bak øra
Offline
Tørr bak øra
Registrert: Jan 2012
Innlegg: 137

"fstøre og stise boksatv er på rktiig setd." "udnerrøksles"? Undersøkelse slutter ikke på s. Ordet har heller ikke, som du ser, to r-er men faktisk tre e-er. Regner med det var dette ordet du hadde som hensikt å stokke om bokstavene på?


Jepp...
Der skifahrer #50577 21/11/2006 12:40 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 97
Medlem
Offline
Medlem
Registrert: May 2011
Innlegg: 97

Å du forsto det ;-)


Ikke helt enig.
Der skifahrer #50578 21/11/2006 1:27 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 68
Medlem
Offline
Medlem
Registrert: May 2011
Innlegg: 68

Jeg kan godt forstå at noen blir frustrerte av å lese et innlegg fullt av feil. Det blir jeg også. Når dette er sagt mener jeg denne diskusjonen er litt tåpelig. Det kan være greit å tenke på at ikke alle er like gode i norsk som det dere er. Finnes også en gruppe som kalles dyslektikere. Blir litt barnslig å påpeke andres skrivevansker i stedet for innhold.


hehehe
Der skifahrer #50579 21/11/2006 2:25 PM
Registrert: Oct 2016
Innlegg: 167
Tørr bak øra
Offline
Tørr bak øra
Registrert: Oct 2016
Innlegg: 167

Måtte bare komentere. Denne tråde er like kjedelig å lese som det var å høre norsklæreren på ungdomskole, så det så!!!


 
 
(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Der skifahrer #50580 21/11/2006 2:49 PM
Registrert: Apr 2013
Innlegg: 345
Entusiast
Offline
Entusiast
Registrert: Apr 2013
Innlegg: 345

Hele innlegget virker for meg idiotisk. Ser ikke poenget i å drive å irritere seg over andres små å store skrivefeil. Du trenger ikke å lese alle innleggene da vettu! (!!!!!!!!!!)


Re: Ski(?)konkurranse???
Der skifahrer #50581 21/11/2006 2:56 PM
Registrert: Sep 2016
Innlegg: 539
Avhengig
Offline
Avhengig
Registrert: Sep 2016
Innlegg: 539

børt løs-hæl: Eg er som sagt klar over at det finst dei som har vanskar med å skrive rett, men er dysleksi grunnen til at nokon bruker ti ropeteikn eller skriv halvvegs engelsk? Kanskje ikkje dei beste døma, men poenget var at alt kan ikkje leggjast på dysleksi.


?
Der skifahrer #50582 21/11/2006 3:07 PM
Registrert: Oct 2011
Innlegg: 149
Tørr bak øra
Offline
Tørr bak øra
Registrert: Oct 2011
Innlegg: 149

Greia med forumet er vel å kunne lese alle innleggene man vil? Der skifahrer og tilhengerskaren hans har til en viss grad et poeng, men å begynne å dra inn alskens gramatikkregler og Språkrådet er alt for drøyt. Greia med et nettbasert forum er å kunne svare kjapt og enkelt, og språket blir automatisk litt muntlig. Man skal slippe å måtte sitte klar med grammatikkboka når man skal svare kjapt og enkelt på et innlegg.

Samtidig synes jeg det er helt latterlig irriterende med folk som skriver på innavla dialekter som ingen andre enn nær familie og lokale forstår. Andre rekker nesten å gro skjegg før man har tydet teksten.

Så det jeg sier er at jeg synes folk bør prøve gjøre seg forstått, og skrive nært opp mot ett av skriftspråkene våre.Men ikke stress med det, innspill og info er viktigere enn rettskriving!


TT
Der skifahrer #50583 21/11/2006 3:38 PM
Registrert: May 2011
Innlegg: 68
Medlem
Offline
Medlem
Registrert: May 2011
Innlegg: 68

helt enig tt. tenkte bare å sette d litt på spissen. Jeg forstår bare ikke greia med å henge seg opp i bagateller. Gjør som meg, ikke les innlegg som er fulle av irriterende tegn.Mest lest på FRIFLYT.NO
Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Henning Reinton | Nettredaktør: Tore Meirik
Salgssjef Fri Flyt AS: Alexander Hagen | Salgskonsulent: Magnus Utkilen | Prosjektleder: Lisa Kvålshaugen Bjærum
Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt | Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå